Đóng gói bằng sợi cacbon

Từ Hi Aiflon Niêm phong Vật liệu Công ty TNHH là một trong những nhà sản xuất bao bì hàng đầu Trung Quốc sợi carbon bao bì và nhà cung cấp trang bị sợi carbon chuyên nghiệp bao bì nhà máy.